Datenschutz Basel-Landschaft

 Basel-Landschaft Datenschutzbeauftragte des Kantons Basel-Landschaft
 Adresse Rathausstrasse 45, Liestal
 Postadresse Justiz-, Polizei- und Militärdirektion, Postfach, 4410 Liestal
 Telefon 061 552 64 30
 Fax 061 552 64 31
 E-Mail datenschutz@bl.ch
 Website http://www.baselland.ch/datenschutz

Back to Top ↑